Oproep aan HR managers van Zuidas

Als Hello Zuidas passen we ons graag aan de nieuwe tijdgeest aan. Een van de doelen die Hello Zuidas zich heeft gesteld is de verbinding leggen tussen bedrijven, medewerkers en het Zuidasgebied. Vanwege de Corona maatregelen werken veel Zuidassers al lange tijd vanuit huis. Gezien onze missie vraagt dat om een nieuwe manier van betekenis geven aan de relatie tussen medewerkers en hun Zuidas werklocatie. HR managers van bedrijven en instellingen in Zuidas kunnen ons hierbij helpen en vice versa.

Thuiswerken heeft een vlucht genomen. We vermoeden dat het woon-werkverkeer ook in de toekomst zich zal aanpassen aan de nieuwe realiteit. Dat vraagt om herijking van werktijden, manier van reizen, reiskostenvergoeding, parkeerbeleid, CO2 footprint etc. Voor al deze mobiliteit en bereikbaarheid gerelateerde thema’s werkt Hello Zuidas samen met andere partners binnen Van tot Zuidas*. Samen maken we nieuwe Werkgeversafspraken mogelijk. Als partner binnen Van A tot Zuidas komen we graag met HR managers van Zuidas bedrijven en instellingen in contact om u hierbij te helpen.

De huidige Corona maatregelen hebben ook impact op andere HR thema’s zoals gezondheid, beweging, leefbaarheid, veiligheid, diversiteit, teambuilding en medewerkerstevredenheid. Wanneer uw medewerkers vaker vanuit huis blijven werken vraagt dit om op een nieuwe manier te kijken naar HR beleid. We verkennen nu de mogelijkheden voor HR Platform Zuidas in 2021 dat bijdraagt aan kennisdeling en netwerk tussen uw organisatie en andere Zuidas bedrijven en Zuidas die met deze thema’s aan de gang willen. Ook hiervoor roepen wij u op om u of een collega van u aan te melden.

  • Bent u eindverantwoordelijk? Dan kunt u dat in het formulier via volgende link kenbaar maken.
  • Is een collega van u eindverantwoordelijk? Dan kunt u dat ook in het formulier aangeven. Vervolgens nemen we contact met deze collega op.

    Alvast bedankt voor de medewerking!

    Olivier Otten
    Directeur Hello Zuidas & partner in Van A tot Zuidas

    * Het platform van A tot Zuidas is een samenwerkingsverband van Green Business Club Zuidas, ORAM, Taskforce Bereikbaarheid Zuidas, Hello Zuidas, gemeente Amsterdam Zuidas, Bycs en Breikers met als doelstelling om duurzame mobiliteit van en naar Zuidas te stimuleren. Dit doet Van A tot Zuidas onder andere door het geven van individuele begeleiding aan werkgevers bij hun mobiliteitsopgaves en het organiseren van kennissessies.