Het Wonen in Zuidas platform. Michiel de Bruine en Rinske Berg, voorzitter en secretaris van Wonen in Zuidas, nemen ons mee in het hoe en waarom van dit platform. 

Dit artikel stond ook in het Hello Zuidas magazine, lees het hier.

Waarom “Wonen in Zuidas”?

Het Zuidas gebied kenmerkt zich steeds meer als Amsterdamse wijk met gemengde functies van wonen, werken, leren en recreëren. Het aantal woningen groeit de komende jaren nog flink. Hello Zuidas heeft daarom in 2017 het platform Wonen in Zuidas opgericht. Bij dit kennisplatform komen verschillende publieke en private partijen die bij Hello Zuidas zijn aangesloten twee keer per jaar samen om elkaar te inspireren en informatie en ervaringen uit het Zuidas gebied met elkaar te delen.

Welke onderwerpen worden zoal besproken tijdens deze bijeenkomsten?

Op de agenda staan onderwerpen als stedenbouwkundige visie, winkel -en horeca voorzieningen, bestemmingsplannen, groen, inpandig fiets parkeren en openbare ruimte. We proberen ook steeds bij een mooie, unieke locatie te gast te zijn.

Zo vond maandag 30 mei weer een geslaagde editie plaats van Wonen in Zuidas. Deze editie stond in het teken van ‘Zuidas in 2030’. Het was een interessante middag bij GREEN en Molteni & C | Dada op de 26ste verdieping in Valley, waarin de verschillende kansen en uitdagingen van het wonen in Zuidas in de toekomst uitgebreid zijn besproken.

Wat staat er nog op de planning voor dit jaar?

Op dinsdagmiddag 15 november organiseren wij alweer de tweede editie van dit jaar. Deze zal plaatsvinden bij het Informatiecentrum Zuidas in het WTC. Een mooie gelegenheid om langs diverse projecten te lopen die in de steigers staan, gevisualiseerd door de maquette van Zuidas. Deze editie zal in het teken staan van sociale woningbouw en middenhuur in Zuidas. Er speelt veel op dit onderwerp in Amsterdam en op Zuidas.

Kan iedereen hier zomaar bij aansluiten?

Bij Wonen in Zuidas zijn leden van Hello Zuidas aangesloten die werkzaam zijn op het wonen domein in Zuidas. Dan moet je denken aan collega’s van Amsterdam Zuidas, maar ook ontwikkelaars, beleggers en makelaars. Daarnaast nodigen we regelmatig bewoners uit om mee te klankborden. Ben je member van Hello Zuidas, wil je bij het volgende Wonen in Zuidas overleg aanwezig zijn en sta je nog niet op onze mailinglijst? Neem dan contact op met Rinske Berg, secretaris van het Wonen in Zuidas platform, via rinske.berg@hellozuidas.com