Breikers

Strawinskylaan 4117, Amsterdam

Breikers werkt samen met ruim 230 grote werkgevers in de MRA en functioneert waar nodig als brug naar belangenorganisaties, kennisinstellingen en de overheid. De adviesuren worden onafhankelijk en kosteloos aan de werkgevers aangeboden! Dit is mogelijk omdat de organisatie onderdeel uitmaakt van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hierin werkt de MRA samen met de Rijksoverheid om de bereikbaarheid van de regio te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Naast het geven van advies op maat organiseert Breikers gedurende het hele jaar informatie-, netwerk-, en inspiratiebijeenkomsten op gebied van slimme & duurzame mobiliteit. Hier kun je als Breikers deelnemer vrijblijvend aan deelnemen. Read more

Breikers begeleidt, inspireert, informeert en motiveert werkgevers in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) bij hun transitie naar slimme & duurzame mobiliteit en logistiek. Omdat de mobiliteitsbehoefte van elk bedrijf en elke medewerker is anders, wordt er op maat geadviseerd. Daarnaast wordt via het het Breikers netwerk relevante kennis en ervaring met andere HR- en facilitair professionals in de MRA uitgewisseld. 

Breikers werkt samen met ruim 230 grote werkgevers in de MRA en functioneert waar nodig als brug naar belangenorganisaties, kennisinstellingen en de overheid. De adviesuren worden onafhankelijk en kosteloos aan de werkgevers aangeboden! Dit is mogelijk omdat de organisatie onderdeel uitmaakt van het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Hierin werkt de MRA samen met de Rijksoverheid om de bereikbaarheid van de regio te borgen, ook na de bouw van 250.000 woningen tot 2040. Zo kunnen slimme samenhangende keuzes gemaakt worden op het vlak van infrastructuur, mobiliteit en verstedelijking. Naast het geven van advies op maat organiseert Breikers gedurende het hele jaar informatie-, netwerk-, en inspiratiebijeenkomsten op gebied van slimme & duurzame mobiliteit. Hier kun je als Breikers deelnemer vrijblijvend aan deelnemen.

Werkwijze

Breikers consultants bieden werkgevers kosteloos ondersteuning bij het realiseren van individuele bedrijfsdoelstellingen op het gebied van slimme en duurzame mobiliteit & logistiek. Er wordt meegedacht over; kostenbesparing, leasebeleid, parkeerbeleid, wet & regelgeving, elektrisch rijden, fietsstimuleringsprogramma’s, verkleinen wagenpark, flexibel werken, betere bereikbaarheid, verhuizing, subsidies, mobiliteitsbudgetten, openbaar vervoer, btw tarieven, CO2 uitstoot, vitaliteit, gedragsverandering en duurzame bedrijfsvoering & logistiek.Are you the owner of this business?

Contact us at info@stappen-shoppen.nl to complete this page with your website, telephone number, Facebook link, opening hours, full description, facilities, restaurant menu, deals and more.