Wonen in Zuidas: AFC en RavelOp 10 november vond het Wonen in Zuidas platform plaats, met onder de aanwezigen een mix van ontwikkelaars en beleggers in het woningvastgoed, makelaars, Zuidas ondernemers en bewoners. Het platform was ditmaal op een extra bijzondere locatie: het nieuwe clubgebouw van AFC. De bijeenkomst ging dan ook over de nieuw te bouwen buurt tegen deze sportvelden aan: Ravel.

Allereerst was Anne-Greet de Vries, bouwmanager van het AFC clubhuis, aan het woord. Zij lichtte de realisatie van het nieuwe clubgebouw toe, wat een flinke uitdaging was . De plannen tot dit nieuwe clubgebouw zijn 20 jaar geleden ontstaan in gesprekken tussen de gemeente en AFC. In 2016 werd het plan verder uitgewerkt, waarna de gemeente overging tot realisatie uiteraard met inspraak van AFC. Paul de Ruiter werd aangesteld als architect, om samen met twee aannemers het gebouw en de velden tot realiteit te smeden. Het laatste veld komt nog, deze wordt in de zomer van 2022 opgeleverd.

“Ravel: een stadswijk voor gezinnen.” valt als kernboodschap op te maken uit de presentatie van Martijn de Wit, stedenbouwkundige van Gemeente Amsterdam Zuidas. Want uit onderzoek blijkt dat met name gezinnen moeite hebben om een geschikte plek te vinden in Amsterdam. Het verdere idee van Ravel is om, door deze nieuwe buurt, de omliggende gebieden veel meer bij Zuidas te betrekken. Uit reacties blijkt ook dat de jonge generatie het plan omarmt en de oudere generatie langzaam meebeweegt.

In Ravel ligt de nadruk op veel groen in de buurt. Groen zorgt immers voor een prettige leefomgeving voor jong en oud. En met een focus op gezinnen, lijkt dit tevens niet meer dan logisch. De voorbereidingen voor de eerste bouwkavels staan in de startblokken en dit zal ongeveer 12 tot 15 jaar in ontwikkeling blijven.

Om tot het ontwikkelplan van Ravel te komen, heeft de gemeente veel onderzoek gedaan. De centrale vraag voor het ontwikkelplan was dan ook: Hoe ontwikkel je een autovrije groene woonbuurt in hoge dichtheid die primair gericht is op gezinnen en die aansluit op de ruimtelijkheid en structuur van Zuidas?

Zo is er actief input opgevraagd bij bewoners. Waarbij onder andere naar voren kwam dat er een afwisseling moet bestaan van hoge en lage gebouwen. Bij onderzoek van de gemeente, valt ook te denken aan onderzoek op basis van gegevens en specifieke situaties. Zoals het plaatsen van een maquette in een windturbine, om te zien wat de opbouw van de buurt doet met de doorstroming van lucht. Zo valt te voorkomen dat de nieuwe buurt verandert in een “tochtgat”, waar de wind doorheen blijft razen.

Het gebied is zo opgebouwd dat het delen van openbare ruimte wordt gestimuleerd. Zodat de kans groter wordt dat er toevallige ontmoetingen plaatsvinden. Het wordt een duurzame groene woonbuurt met een vloeiende overgang naar bijvoorbeeld de Mahlerlaan. De focus zal liggen op de volgende punten:

  • Een maximaal inclusieve buurt 
  • Groen als bindend element voor de buurt
  • Maximale ruimte voor biodiversiteit
  • Autoluwte creëren met 500 parkeerplekken om het gebied en deelmobiliteit mogelijk maken
  • Niet teveel panden naast elkaar, individuele panden met groene gevels


Aan het einde van het overleg, vlak voor de borrel, vond er nog een interessante onderlinge discussie plaats over doelgroepen, groen, parkeren en de gewenste grootte van woningen. Een mooi sluitstuk van een zeer boeiende samenkomst.

Wilt u bij het volgende Wonen in Zuidas overleg aanwezig zijn? Neem dan contact op met Kirsten van Keimpema: kirsten.vankeimpema@hellozuidas.com.