Persoonlijke verhalen geven meer bekendheid aan de situatie van de horeca

Op 4 november brachten wij onze horecaleden bij elkaar in het digitale Hello Zuidas Horecaoverleg. Onze speciale gast was Dirk Beljaarts, Directeur Koninklijke Horeca Nederland (KHN). Als vertegenwoordiger van ruim 20.000 horecaondernemers vertolkt KHN een belangrijke stem in het maatschappelijke corona debat. Wat is zijn kijk op de maatregelen en het effect ervan op de sector? Wat is zijn advies naar ondernemers?

Tijdens de bijeenkomst hebben we allemaal de persconferentie van 3 november nog scherp op ons netvlies. Maar minstens zo belangrijk was volgens Dirk het debat dat daaraan voorafging in de tweede kamer. Daar werd gesproken over de steunmaatregelen. KHN ziet het als belangrijke opgave om politici zoveel mogelijk mee te nemen in wat nu nodig is voor horeca. Dirk was dan ook blij om te zien dat daar in dit debat gehoor aan werd gegeven door de oppositie en door middel van de voorgestelde moties.

Situatieschets
De horecasector heeft het zwaar. Er is veel eigen vermogen aangewend om de tekorten aan te vullen en de winst die nu wordt misgelopen halen de ondernemers niet meer in. Toch is er begrip onder de ondernemers voor de huidige maatregelen. De pijn zit hem echter in het gebrek aan onderbouwing, aldus Beljaarts. Er is nooit een wetenschappelijke onderbouwing gedeeld waarin wordt gesteld dat de maatregelen voor de horeca inderdaad leiden tot minder besmettingen.

Bij hotels zorgt de inflexibiliteit van verhuurders tot grote problemen. De oproep van staatssecretaris Mona Keijzer om hotels te steunen in de vorm van huurkorting of kwijtschelding heeft weinig opgeleverd.

Daarom blijft KHN strijden voor meer begrip voor de situatie waarin deze ondernemers zich nu bevinden. Onderdeel van de inzet is het aankaarten van fouten in de NOW regelingen en het streven naar opbouw van de steun, in plaats van de geplande afbouw vanaf januari 2021. Daarmee hoopt KHN ervoor te zorgen dat wanneer het effect van het virus straks afneemt en de vraag weer aantrekt, horeca ondernemingen ook voldoende mankracht hebben om daarop in te spelen.

Wat kunnen ondernemers in Zuidas zelf doen?
Dirk sluit af met een boodschap aan alle ondernemers in Zuidas: zorg dat je je eigen netwerk blijft gebruiken om te laten weten wat er speelt. Zorg dat zij je persoonlijke verhaal horen. Die persoonlijke verhalen geven meer bekendheid aan de situatie en kunnen rekenen op sympathie voor de ondernemers. Ook KHN blijft zich inzetten om politieke partijen goed in te lichten over de situatie in de horeca.

Wil je meer weten over het Horecaoverleg of de pijler Levendigheid? Neem dan contact op met onze Projectleider Marius Drissen via marius.drissen@hellozuidas.com.

Foto: Jan Vonk