Hello Zuidas Veiligheidsplatform | Coronacrisis: waar staan we?

Maandag 16 maart 2020. Die week begon in Zuidas anders dan anders. Kantoren bleven dicht, mensen werkten vanuit huis. Het treinstation lag er verlaten bij. Het was het begin van een nieuwe realiteit. Hoe heeft Zuidas de afgelopen maanden beleefd? En wat ligt er nog voor ons in het verschiet?

Tijdens het Hello Zuidas Veiligheidsplatform bespraken we de afgelopen maanden met Pierre van Rossum, Directeur Openbare Orde & Veiligheid, Sebastiaan Capel, Stadsdeelvoorzitter en Rik Hoogendoorn, Manager Community Development/Managing Consultant Safety & Security RAI Amsterdam. Te gast waren we deze keer bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Eerste signalen crisis
Bij de RAI kwamen in januari dit jaar al de eerste signalen van een mogelijke gezondheidscrisis vanuit China in het vizier. Er werd toen meteen een werkgroep geformeerd om de situatie nauwlettend te kunnen volgen. Begin dit jaar zijn er meerdere grote beurzen georganiseerd in de RAI. Tot halverwege maart. Toen moest de RAI op slot.

Ook Pierre van Rossum kan zich het begin nog goed herinneren. De eerste coronagevallen in Amsterdam staan hem nog bij. Vanaf dat moment ging het hard. Nederland komt uiteindelijk op de 11de plek in de wereldlijst van coronabesmettingen en overleden coronapatiënten.

Impact sociale controle en veiligheid
De uitgestorven straten en pleinen, ze zijn ons geen van allen ontgaan. De intelligente lockdown heeft een grote invloed gehad op ons sociaal leven. Met in het bijzonder op kwetsbare bevolkingsgroepen die uit veiligheidsoverwegingen in een sociaal isolement belandden.

Voor het stadsdeel hebben de afgelopen maanden veel in het teken gestaan van sociale controle en veiligheid. De onzichtbaarheid van kwetsbaarheid blijft een groot probleem. Door een nauwe samenwerking met lokale politie is er de afgelopen maanden extra ingezet op opvolgen van incidenten en het vergroten van de weerbaarheid: bijvoorbeeld met inbraakpreventiebijeenkomsten en trainingen in het weren tegen babbeltrucs.

Gelukkig zien we op het gebied van veiligheid ook positieve cijfers terug van de afgelopen maanden zo stelt Pierre van Rossum. Het aantal inbraken is enorm gedaald, aantal straatroven en overvallen zijn enorm verminderd, en er vonden minder ongevallen plaats. Ook drugsgebruik is enorm gedaald.

Digitale risico´s
Criminaliteit is er wel meer te vinden op digitaal gebied zo blijkt uit de nabespreking. Dit is te wijden aan het vele thuiswerken. Vanuit huis, vaak op een persoonlijke laptop, zijn medewerkers niet voldoende beschermd tegen cybercriminaliteit. Het is aan werkgevers om werknemers zo goed mogelijk te instrueren en van veilige producten te voorzien. Op de website van het AIVD staan tips om je zo goed mogelijk tegen cybercriminaliteit te beschermen.

Spagaat tussen ondernemers de ruimte geven en ruimte bewaren in de openbare ruimte
Nu het kabinet versoepelingen aankondigt staan de gemeente en het stadsdeel voor een uitdaging. Hoe geef je de zwaar getroffen ondernemers de ruimte om hun bedrijfsactiviteiten weer op te pakken, terwijl je rust en ruimte in de openbare ruimte waarborgt? Er wordt hard gezocht naar mogelijkheden om horecaondernemers te helpen bij de uitbreiding van hun terrassen. Tegelijkertijd roept het kabinet op om zoveel mogelijk vanuit huis te blijven werken. Bestuurders staan hiermee voor een lastig dilemma.

Dat ondervindt ook Sebastiaan Capel. Als stadsdeel merken zij dat het ondernemersbloed weer gaat stromen. Ze proberen ondernemers te helpen door ze zoveel mogelijk de ruimte te geven. Ook wordt er gekeken naar een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Deze maatregelen moeten de vaart weer terug in de stad brengen.

Hoe nu verder?
De zomer brengt voor de openbare ruimte weer nieuwe vraagstukken met zich mee: hoe gaan we bijvoorbeeld om met de drukte in eigen land deze zomer? Veel mensen vieren dit jaar vakantie in eigen land, maar met de versoepelingen zijn ook toeristen welkom. Een ingewikkelde uitdaging wanneer het aankomt op het indelen van de schaarse openbare ruimte in Amsterdam – denk bijvoorbeeld maar eens aan de smalle straatjes op de wallen.

Niet alleen op straat ligt er een uitdaging in de 1,5 meter afstand. Ook in de kantoorpanden moet er worden gezocht naar oplossingen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan alle liften in de kantoorgebouwen in Zuidas. Veel bedrijven vangen die uitdaging momenteel op door zoveel mogelijk thuis te werken. Indien nodig kunnen medewerkers, vaak in kleine aantallen en gefaseerd, op kantoor werken.

Bij RAI vinden de eerste evenementen weer plaats en keren de kantoormedewerkers, naar verwachting, in september weer terug. De afgelopen maanden heeft de focus gelegen op het schoon- en gereedmaken van het pand. Nu durven ze weer vooruit te kijken naar de toekomst. Er wordt met organisatoren hard gewerkt om zo goed mogelijk vorm te geven aan toekomstige evenementen.

Tot slot
We kunnen concluderen dat de (financiële) impact van de crisis enorm is op de partijen waarmee we afgelopen tijd mee hebben gesproken. En die impact zal nog een hele tijd blijven. De zomer en het mooie weer brengen weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Maar er zijn ook lichtpuntjes. Laten we ons daarop focussen.

Tot het volgende Veiligheidsplatform op 29 oktober!

Heeft u vragen voor onze Projectleider Openbare Ruimte & Veiligheid? Neem dan contact op met Fouad Benaya via fouad.benaya@hellozuidas.com.