Tags: Burgermeester, COVID-19, Corona, Gemeente

Brief burgermeester Halsema over aanpak coronavirus

Via Gemeente Amsterdam 

Lees hier de brief van burgemeester Halsema over de aanpak van het coronavirus in Amsterdam-Amstelland van 24 maart 2020. 

Geachte, 

Op 23 maart heeft het kabinet de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus aangescherpt. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland informeert u in deze brief over deze maatregelen. 

Ook in onze regio zijn er veel mensen ziek, verblijven mensen in ziekenhuizen en op de IC. Wij leven zeer met hen mee en wensen iedereen sterkte en beterschap. 

Wij vragen veel van onze inwoners en we zien gelukkig de enorme bereidheid onder velen om bij te dragen. Soms met grote daden, door urenlang diensten te draaien in een ziekenhuis. Soms op een wat kleinere schaal, door een huishouden met kinderen draaiende te houden en met het gezin de adviezen van het RIVM op te volgen. Ook als dat soms lastig is. We zien de inspanning die bewoners en ondernemers leveren en zijn hen daarvoor zeer dankbaar. Met deze aanvullende maatregelen vragen we niet alleen meer van onze inwoners, de periode met beperkingen van het openbare leven zal ook langer gaan duren. De gezamenlijke opgave om het virus tegen te gaan wordt er niet makkelijker op. 

Het bestuur deelt de analyse van het kabinet dat meer maatregelen nodig zijn die zijn gericht op dwang en repressie. Ook in onze regio zijn er mensen die zich opzettelijk niet aan de RIVM-adviezen lijken te houden, of zich nog te weinig bewust zijn van de risico’s van het eigen handelen op straat, op een markt, of in het park. Het bestuur van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland benadrukt dat er een grote, eigen verantwoordelijkheid ligt bij inwoners en dringt er nogmaals bij iedereen op aan om de adviezen van het RIVM strikt op te volgen. Maar bij voortdurend onacceptabel gedrag en excessen in de openbare ruimte zal het bestuur strikt handhaven. De individuele vrijheid van onze inwoners mag niet ten koste gaan van de gezondheid van anderen. 

Maatregelen De Ministriële Commissie Crisisbeheersing (MCCB) heeft het bestaande pakket maatregelen aangescherpt en een aantal nieuwe maatregelen getroffen. De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar. 
  • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden. 
  • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt. 
  • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid. 
  • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen. 
  • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020. 
  • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. 
  • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd. 
  • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is. 
  • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd. 

Het bestuur van de Veiligheidsregio zal de maatregelen de komende dagen uitwerken en u informeren of er maatwerk komt per gemeente of buurt. Waar nodig willen we en gaan we handhaven, maar daar hoort de belangrijke opmerking bij dat de handhavingscapaciteit in al onze gemeenten schaars is. We zullen dus keuzes moeten maken die het best zijn voor een ieders gezondheid. 

Met vriendelijke groet, 

Femke Halsema
Voorzitter Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland