Veiligheidsplatform Zuidas

Men kent Zuidas voornamelijk als het zakendistrict van Amsterdam. De laatste jaren zijn er  steeds meer bewoners bij gekomen, en dit aantal zal alleen maar toenemen. Aan de VU studeren bovendien 25.000 mensen die geregeld in het gebied verblijven. Met al die mensen op dit relatief kleine stukje Amsterdam komen de nodige uitdagingen kijken op het gebied van veiligheid en openbare ruimte. Hoe bereiden de grote bedrijven en instellingen zich op dit soort scenario's voor? Hello Zuidas brengt een aantal keer per jaar leden van het netwerk bij elkaar om per thema van experts en elkaar te leren. 

Uitzicht vanuit VU is wel een foto waard


Stroomuitval
Tijdens de laatste bijeenkomst in februari sprak vertegenwoordiging van politie en brandweer over het scenario stroomuitval. Voor bedrijven met veel werknemers kan dit een uitdaging zijn. Heb je er bijvoorbeeld wel eens aan gedacht dat de slagboom van de parkeergarage elektriciteit nodig heeft? Als iedereen tegelijk besluit om naar huis te gaan omdat het licht niet werkt, de computers zijn uitgevallen en de server niet reageert, kan dit leiden tot onwenselijke situaties. Tijdens het overleg blijkt dat veel bedrijven in Zuidas beschikken over generatoren en er heuse calamiteitenteams zijn die overgaan op actie in het geval van een dergelijk noodgeval.


Advies van de autoriteiten
In het geval van de kleinere bedrijven is er vaak niet de capaciteit om veiligheidsmanagers aan te stellen die zich kunnen bezighouden met potentiële bedreigingen en de organisatie om hierop in te spelen. Politie en brandweer adviseren werknemers en werkgevers om in ieder geval na te denken over wat te doen in het geval van een noodgeval zoals stroomuitval of een terroristische aanslag. Communicatie is daarbij belangrijk. In dat licht is het goed om je buren te kennen. Als er iets aan de hand is, kom je er via je directe omgeving snel achter wat de situatie behelst. Er gaat namelijk tijd overheen voordat het bevoegd gezag op het vizier heeft wat er precies aan de hand is. Daarnaast helpt het om op hypothetische scenario's te oefenen. Je voorkomt er mee dat je in een noodsituatie wordt verrast.


Actualiteiten
Projectleider openbare ruimte & veiligheid Fouad Benaya buigt zich momenteel op de volgende bijeenkomst. Die zal in het teken staan van een Pandemie. Nu het Coronavirus zich verspreid in Nederland, kan dit grote gevolgen hebben voor bedrijven en hun werknemers. Welke protocollen hanteren de verschillende bedrijven in Zuidas? Is er een verschil in communicatie van een groot bedrijf in vergelijking met MKB? Wat kunnen we van elkaar leren?


Richtlijnen
Vanuit onze members merken wij dat er vragen komen over het virus (COVID-19). Wij adviseren bedrijven en instellingen de richtlijnen van het RIVM en de GGD te volgen. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort de verspreiding van het virus en geeft aan welke maatregelen (moeten) worden genomen. Hello Zuidas volgt deze adviezen en de landelijke richtlijn om voorlopig elkaar niet meer de hand te schudden. De geplande Hello Zuidas bijeenkomsten gaan onder voorbehoud gewoon door. Mocht daar verandering in komen dan communiceren wij dit tijdig.

Houd je je in Zuidas bezig met veiligheid en kom je graag in contact met Fouad Benaya? Neem dan contact op via servicepoint@hellozuidas.com