Meer tijd nodig voor Zuidasdok

De opdrachtgevers van Zuidasdok, het Rijk, de gemeente Amsterdam, Vervoerregio Amsterdam en provincie Noord-Holland, hebben in een brief aangegeven meer informatie te willen hebben alvorens ze een besluit kunnen nemen over het vervolg van het project. Dat meldt Zuidas.nl vandaag.

Eenzelfde brief is vanochtend verstuurd naar de Tweede Kamer, gemeenteraad, Raad van de Vervoerregio en Provinciale Staten. In die brief schrijven hun bestuurders dat de vertraging verder zal oplopen omdat meer tijd en informatie nodig is om een weloverwogen besluit te nemen over Zuidasdok. In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt meer duidelijkheid verwacht. Hiervoor zullen enerzijds gesprekken met bouwcombinatie ZuidPlus gevoerd worden en anderzijds een verkenning naar nut en noodzaak van de opgaven en mogelijke optimalisaties en versoberingen.

In het eerste kwartaal van volgend jaar wordt meer duidelijkheid verwacht.

Station
Overigens vinden de geplande werkzaamheden aan station Amsterdam Zuid dit jaar wel plaats. Deze zomer wordt de verbrede uitgang naar het Mahlerplein in gebruik genomen en eind dit jaar wordt het dek in geschoven van de toekomstige Brittenpassage. De gezamenlijke opdrachtgevers spreken in de brief de wens uit om zo snel mogelijk de capaciteit van station Amsterdam Zuid te verbeteren.