Help mee het Zuidas-gebied toegankelijk te houden

Hoe reis jij van A naar Zuidas? Help het Zuidas-gebied toegankelijk te houden en vul de enquête in!

Elk jaar wordt er een mobiliteitsenquête gehouden voor Zuidas. De mobiliteitsenquête geeft meer inzicht in wanneer, waarom en hoe medewerkers naar Zuidas reizen en weer terug. Vooral dit jaar is de verzamelde data belangrijk, omdat het inzicht zal geven in mobiliteit na de COVID-19-pandemie in Zuidas. De resultaten zullen ook de gemeente Amsterdam helpen om de toegankelijkheid en leefbaarheid van Zuidas te verbeteren. Vind je dit ook belangrijk? Vul dan de enquête in. 

Zuidas is een bruisend onderwijs- en zakendistrict in Amsterdam, met een levendige gemeenschap van werknemers, bewoners, bezoekers en studenten. Echter, met de groeiende populariteit en de ontwikkelingen in het gebied, staan we ook voor uitdagingen op het gebied van bereikbaarheid. 

Gemeente Amsterdam Zuidas voert een enquête uit om gegevens te verzamelen over mobiliteit in Zuidas. Deze gegevens zijn van cruciaal belang om de toegankelijkheid van Zuidas te verbeteren, een duurzamere omgeving te creëren en mee te kunnen bewegen met de gebiedsontwikkeling. 

Het invullen van de enquête duurt slechts enkele minuten en antwoorden blijven volledig anoniem.

Vul de enquete hier in.

Help us (and yourself) to keep the Zuidas area accessible and fill in the survey!

Every year a Zuidas mobility survey is held. The mobility survey tells us more about when, why and how employees travel to and from Zuidas. Especially this year, the collected data will be important by giving insights into mobility after the COVID-19 pandemic in Zuidas. The results will also help the municipality of Amsterdam to improve accessibility and liveability of Zuidas. Do you think this is important too? Then fill in the survey.


As you know, Zuidas is a bustling education and business district in Amsterdam, with a vibrant community of students, employees, residents and visitors. However, with its growing popularity and paralell its area developments, we are also facing challenges in terms of accessibility.


Gemeente Amsterdam Zuidas is conducting a survey to gather data on mobility in Zuidas. This data is crucial in helping Zuidas improve accessibility and create a more sustainable and climate-neutral environment. The survey takes just a few minutes to complete, and your responses will be completely anonymous.


We believe that everyone has a role to play in creating a more sustainable and livable community. By filling in this survey, you will be contributing to a better environment in Zuidas and the wider region of Amsterdam.


To access the survey, please click
 here.