Summertime

Summertime - Gustav Mahlerlaan, Gustav Mahlerlaan 214, Amsterdam

Met de oplevering van Summertime is de 2.000ste woning op de Zuidas gerealiseerd. Het markeert eens te meer de transformatie van een mono kantorengebied naar een aantrekkelijk en levendig stadsdeel waar werken én plezierig wonen en verblijven hand in hand gaan. Read more

Met de oplevering van Summertime is de 2.000ste woning op de Zuidas gerealiseerd. Het markeert eens te meer de transformatie van een mono kantorengebied naar een aantrekkelijk en levendig stadsdeel waar werken én plezierig wonen en verblijven hand in hand gaan.

Summertime is een complex dat bestaat uit twee appartementengebouwen, bovenop een gemeenschappelijke parkeergarage. Daarbij is gestreefd naar maximaal uitzicht en een maximale onderlinge afstand – ten opzichte van elkaar en de omliggende gebouwen. De gebouwen lopen als het ware taps naar elkaar toe. De blokken met kleurrijke details bestaan uit een systeem van gestapelde woningen die als driedimensionale ‘pixels’ ten opzichte van elkaar verspringen. Met dit principe van verspringingen ontstaat er een grote variëteit aan buitenruimtes en individuele leesbaarheid van de appartementen. Tegelijkertijd creëren de verspringingen op plaatselijk niveau geluidsluwe zones en zorgen ze voor een sterke eigen identiteit ten opzichte van de omliggende bouwblokken. Het resultaat is een grote variëteit en hoge woonkwaliteit.

Are you the owner of this business?

Contact us at info@stappen-shoppen.nl to complete this page with your website, telephone number, Facebook link, opening hours, full description, facilities, restaurant menu, deals and more.