Nederlandse Vereniging van Banken

Gustav Mahlerplein 29-35, Amsterdam

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Zij biedt daarnaast een platform voor advies, kennis en informatie-uitwisseling gericht op thema’s van de toekomst van de bankensector. Read more

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) streeft naar een sterk, gezond en internationaal concurrerend bankwezen voor de ruim tachtig Nederlandse en buitenlandse banken die actief zijn in Nederland. De NVB is de verbinding tussen de bankensector, politiek en maatschappij en draagt bij aan een vitale, duurzame sector. Zij biedt daarnaast een platform voor advies, kennis en informatie-uitwisseling gericht op thema’s van de toekomst van de bankensector.

Are you the owner of this business?

Contact us at info@stappen-shoppen.nl to complete this page with your website, telephone number, Facebook link, opening hours, full description, facilities, restaurant menu, deals and more.