Betaalvereniging Nederland

Gustav Mahlerplein 33-35, Amsterdam

Wij organiseren namens onze leden veilig, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer met oog voor de wensen van belangenorganisaties Read more

Wij organiseren namens onze leden veilig, efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer met oog voor de wensen van belangenorganisaties.

Collectieve taken in het betalingsverkeer komen samen in Betaalvereniging Nederland

Betaaldiensten onderscheiden zich van de meeste andere diensten: iedereen heeft ermee te maken en zij vormen de bloedsomloop van onze economie. Daarom lijkt het betalingsverkeer een nutsfunctie. Maar voor niets gaat de zon op, zo luidt het gezegde. Net als de meeste andere zaken gaan betaaldiensten niet ‘voor niets’. Er zijn hoge kosten aan verbonden en daar moet voor betaald worden.

Betalingsverkeer berust op een infrastructuurketen die wordt voortgebracht door een groot aantal verschillende betaaldienstverleners. Veiligheid, efficiency, betrouwbaarheid en toegankelijkheid van het betalingsverkeer als geheel zijn daarbij van wezenlijk maatschappelijk belang. Dat vergt meer dan alleen de inzet van elke individuele partij; de partijen moeten onderling samenwerken en afstemmen. De maatschappelijke rol van het betalingsverkeer vergt daarom een platform waar de betaalsector en stakeholders elkaar kunnen ontmoeten en de dialoog aan kunnen gaan over verwachtingen, knelpunten en ontwikkelingen.

De vereiste samenwerking in het Nederlandse betalingsverkeer en de dialoog met de samenleving vormen de bestaansredenen voor de Betaalvereniging Nederland.


Nederland in Europa

Voor een goede werking van het betalingsverkeer zijn standaarden en technische afspraken van groot belang. Dit soort zaken is veelal op Europees of zelfs mondiaal niveau geregeld. De Betaalvereniging coördineert aansluiting van de sector bij die afspraken en behartigt de belangen van de Nederlandse gemeenschap.


JAARVERSLAG →MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF →