Bijeenkomst Taskforce Bereikbaarheid

De Taskforce Bereikbaarheid is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in 2012 opgericht met als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van bereikbaarheid in Zuidas te stimuleren. Read more

De Taskforce Bereikbaarheid is als samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven in 2012 opgericht met als doel het overleg tussen overheid en bedrijfsleven op het gebied van bereikbaarheid in Zuidas te stimuleren. Bedrijven nemen deel aan de Taskforce vanuit hun rol als bewoner van het gebied en hun de verantwoordelijkheid voor een bereikbare Zuidas, nu en in de toekomst.

Meer informatie over de Taskforce vind je hier

Hello Zuidas zet zich op verschillende manieren in voor een betere bereikbaarheid van Zuidas. Wil je meer weten over onze pijler Mobiliteit en Bereikbaarheid? Neem dan contact op met onze projectleider Rodi van den Bergen | rodi.vandenbergen@hellozuidas.com.